Top

Zwarte Lijst

Het bedrijf Wonderland Publishing te Rotterdam, bij monde van Paul van Schaik, betaald ondanks herhaalde toezeggingen, zijn bij ons bestelde producten niet. Een wanbetaler dus!