Top

Element Remedies Bestellen

Al deze elementremedies (meer dan 110 soorten) worden door ons met plezier en op inspiratieve wijze met de hand in Nederland bereid. U kunt bij ons ook een persoonlijke remedie laten maken. Wat ook kan is een remedie laten maken van een element, steen, kristal of bloesem naar uw keuze.
Kijk voor meer info op https://www.destralendezon.nl/persoonlijke-producten

De remedies zijn ruim afgevuld. Er zit minimaal 10% meer in dan aangegeven!


Element Remedie HELIUM Inhoud 10 cc
Element Remedie HELIUM  Voor een goed observatievermogen. Voor een goed aanpassingsvermogen zonder jezelf geweld aan te doen. Om de juiste afstand in te kunnen nemen t.a.v. de buitenwereld, maar wel betrokken te blijven.
Voor luchtigheid en relativering. Voor als je je te sterk voordoet, niet kwetsbaar durft te zijn, snel in de verdediging schiet. Bij krampen en pijnen in je spieren, gespannen buik, overgewicht, pijnlijke achillespezen, vermoeidheid, slapeloosheid.


€ 12,25
Element Remedie HOLMIUM Inhoud 10 cc
Element Remedie HOLMIUM  Je niet laten verslaan door welke tegenslag dan ook. Geloven in het welslagen van dat wat je onderneemt. Met helderheid en vindingrijkheid de uitdagingen van het leven oplossen. Bij weinig emotionele draagkracht, bij snel verdrietig zijn over eigen problemen of die van een ander, bij je teveel verbinden met de ander. Niet boos zijn  maar verdrietig.  Bij vermoeidheid,  depressiviteit, dufheid. Bij een te trage schildklier, verminderde lymfe- en leverfunctie.

€ 12,25
Element Remedie HYDROGENIUM Inhoud 10 cc
Element Remedie HYDROGENIUM  Maakt zelfbewust en geaard. Bij zich overspoeld voelen door de omstandigheden, zich verward voelen, niet helder kunnen denken, te veel mentale controle, duizeligheid, lichtheid in het hoofd, zweverigheid, te snelle schildklierwerking, verstoorde prikkeloverdracht, oedeemvorming.

€ 12,25
Element Remedie INDIUM Inhoud 10 cc
Element Remedie INDIUM  Waarnemen vanuit het hart. Om bij jezelf te blijven. Bij overspannenheid, te hoge idealen, te veel op wilskracht doen, jezelf staande trachten te houden, bij te veel mentale controle. Bij een opgeblazen gevoel in de buik, opgezette lymfeklieren, vocht vasthouden, spanning, nerveuze hartklachten, hartkloppingen, gespannen lever, gal spuwen.

€ 12,25
Element Remedie IRIDIUM Inhoud 10 cc
Element Remedie IRIDIUM  Voor bij het zoeken naar houvast, zekerheid en hoe te functioneren in het dagelijks gebeuren. Bij te gedreven zijn, te direct, ongeduldig, ongenuanceerd, dominant gedrag, te kritisch zijn. Bij trombose, te hoge bloedsuikers, trage schildklierfunctie, slapeloosheid.


€ 12,25
Element Remedie JODIUM Inhoud 10 cc
Element Remedie JODIUM  Om stil te staan bij jezelf, jezelf te schouwen. Op zoek gaan naar je eigen werkelijkheid. Om stil te staan bij het leven. Om te kunnen relativeren. Bij gejaagdheid, te idealistisch zijn, te alert, te egocentrisch zijn. Bij ziekte van Parkinson, diabetes, reuma, trombose, vertraagde schildklierfunctie.

€ 12,25
Element Remedie KALIUM Inhoud 10 cc
Element Remedie KALIUM  Om jezelf, uitgaand van je hart, centraal te stellen. Voor het stellen van je grenzen. Gaan voor dat wat je hart je ingeeft zonder concessies te doen. Voor daad- en vuurkracht- en scheppingskracht. Bij een te gevoelige aard, het niet uiten van gevoelens en emoties. Bij een te mentale instelling, zich van alles blijven afvragen. Bij te hoge bloeddruk, slaperigheid, vermoeidheid, spierkrampen, gestoorde prikkeloverdracht naar de spieren.

€ 12,25
Element Remedie KOBALT Inhoud 10 cc
Element Remedie KOBALT  Geeft ruimte en vrijheid om je te manifesteren. Bij een zwakke persoonlijkheid, bij weinig confronterend vermogen, te flexibel zijn, lichamelijke slapte. Bij candidiasis, opgeblazen gevoel, vocht vasthouden, te snelle schildklierwerking, hypoglykemie. 

€ 12,25
Element Remedie KOPER Inhoud 10 cc
Element Remedie KOPER Inhoud 10 cc
Element Remedie KOPER  Voor meer zachtheid en vrouwelijke energie. Maakt ontvankelijk voor inspiratie en begeleiding van boven. Voor overgave. Kalmeert. Verwarmt. Vergroot het vermogen te genieten. Geeft je de mogelijkheid om je vanuit je hart met anderen te verbinden en de ander voor te laten gaan. Bij te geaard zijn. Bij weinig invoelend vermogen. Bij impulsief, onbuigzaam gedrag. Bij oorsuizen, buikpijnen, trage schildklierfunctie, bloedvatsclerose.
€ 12,25
Element Remedie KRYPTON Inhoud 10 cc
Element Remedie KRYPTON  Helpt om de gevoelsmatige werkelijkheid voorop te stellen om daarmee het rationele ik te kunnen ondersteunen. Om afstand te kunnen houden van mentale invloeden. Voor wanneer je je overspoeld voelt door de omstandigheden. Je niet opgewassen voelen tegen situaties en confrontaties. Bij vermoeidheid, overspannenheid, ademhalingsmoeilijkheden, hartritmestoornissen.

€ 12,25
Element Remedie KWIK Inhoud 10 cc
Element Remedie KWIK  Voor het kunnen aangaan van banden. Maakt sociaal. Als hulp bij het accepteren van die kanten van jezelf die je afwijst, zodat heling en eenwording mogelijk wordt. Vergroot het associatievermogen, creëert helderheid en het vermogen kritisch en nauwkeurig stil te staan bij onze ervaringen. Vergroot je kennisniveau. Bij ernstige vermoeidheid, niet helder kunnen denken, somberheid, traagheid, neiging tot braken, vertraagde leverfunctie.


€ 12,25
Element Remedie LANTHAAN Inhoud 10 cc
Element Remedie LANTHAAN Inhoud 10 cc
Element Remedie LANTHAAN  Om kritisch de ander of de omstandigheden te beoordelen om van daar uit je eigen koers uit te zetten, je eigen werkelijkheid te bepalen. Bij een teveel zoeken naar harmonie, een te groot empatisch vermogen, onderdrukte agressie, grenzeloos gedrag, driftbuien, controledrang. Bij een verhoogde schildklierwerking, moeheid, oogklachten door overprikkeling, vertraagde leverfunctie.

€ 12,25
Element Remedie LAWRENCIUM Inhoud 10 cc
Element Remedie LAWRENCIUM Inhoud 10 cc
Element Remedie LAWRENCIUM  Om de wereld om ons heen vanuit het hart te ervaren, zonder er emotioneel door belast te worden. Voor mildheid, onthechtheid, invoelend vermogen en compassie. Voor rust en ontspanning. Bij te grote alertheid, bij defensief, rechtlijnig en onverzettelijk gedrag, zich gekwetst en giftig voelen, grote emotionaliteit, weinig nuanceringvermogen. Bij sterke allergie gevoeligheid, netelroos, jeuk, niesbuien, vermoeidheid, pijnlijke spieraanhechtingen, pijnlijke lymfeklieren, spierkrampen, trage schildklierwerking. Bij ziekte van Lyme.

€ 12,25
Element Remedie LITHIUM Inhoud 10 cc
Element Remedie LITHIUM Inhoud 10 cc
Element Remedie LITHIUM  Voor het werken/dienen vanuit hogere idealen. Voor contact met de universele wijsheid. Maakt los van het materiële. Ontspannend. Ontkrampend. Bij opvliegendheid, egocentriciteit, afwerend gedrag, manische-depressiviteit, emotionele labiliteit. Bij te hoge bloedsuikers, diabetes, te snelle schildklierwerking.

€ 12,25
ELEMENT REMEDIE LIVERMORIUM Inhoud 10 cc
nog geen informatie beschikbaar
€ 12,25
Element Remedie LOOD Inhoud 10 cc
Element Remedie LOOD Inhoud 10 cc
Element Remedie LOOD  Brengt rust, overzicht, structuur, zekerheid en aarding. Bij verharding van lichaam of geest. Bij kramp, angst en geremdheid. Bij te grote alertheid. Te veel denken, niet stil kunnen zitten. Neiging tot huid- en slijmvliesaandoeningen. Bij ontstekingen. Bij constipatie. Bij negativiteit en somberheid. Voor het nemen van de verantwoording voor de gang van zaken in jouw leven.


€ 12,25
Element Remedie LUTETIUM Inhoud 10 cc
Element Remedie LUTETIUM  Voor spiritualiteit en bewustzijnsontwikkeling. Harmoniserend en verbindend. Bij een teveel reageren vanuit je driften. Bij te veel egoïsme, te weinig openstaan voor anderen. Bij een verhit hoofd, nekpijnen, misselijkheid, slokdarmkolieken, tandwortelpijn, pijnlijke spier- en peesaanhechtingen, rode huidirritatie.

€ 12,25
Element Remedie MAGNESIUM Inhoud 10 cc
Element Remedie MAGNESIUM  Om jezelf te beschouwen, om je geestelijk te vernieuwen. Voor rust en innerlijke zekerheid. Voor weerstand en psychische kracht bij ongewenste invloeden. Voor ontspanning. Versterkt het alert zijn. Voor hulp bij het opbouwen van innerlijke kracht. Voor het loslaten van oude patronen. Bij de neiging jouw omgeving onder controle te willen houden. Bij stress, hypoglykemie, eczeem, epilepsie, vaatsclerose.
€ 12,25
Element Remedie MANGAAN Inhoud 10 cc
Element Remedie MANGAAN  Voor zelfbewustzijn, doelgerichtheid, geloof in jezelf.. Voor het verleggen van je grenzen. Voor persoonlijke groei. Bij te afwachtend gedrag, besluiteloosheid, traagheid, altruïsme. Bij een te snelle schildklierwerking. Hypoglykemie, vetzucht. Bij een ernstig gevoel van slapte.


€ 12,25
Element Remedie MEITNERIUM Inhoud 10 cc
Element Remedie MEITNERIUM Inhoud 10 cc
Element Remedie MEITNERIUM  Voor het kunnen schouwen vanuit wijsheid. Voor ontwikkeling van je derde oog. Bij extreme strijdbaarheid, egocentrisch gedrag, dominantie, impulsiviteit, zich getergd voelen. Bij hartkloppingen, druk op het hart, pijn op het borstbeen, benauwdheid op de borst.

€ 12,25